Index otvorenosti parlamenta - Srbija i region

Izveštaj „Index otvorenosti parlamenata - Srbija i region“ ima za cilj da nas uputi u stanje otvorenosti parlamenata u regionu i zasniva se na istraživanju primene kriterijuma o otvorenosti parlamenata sadržanih u Deklaraciji o otvorenosti parlamenata.

Preuzmite dokument