Indeks otvorenosti parlamenata - Srbija i region 2016

U proteklih godinu dana parlamenti u regionu napravili su manji napredak u pogledu unapređenja dostupnosti podataka o svom radu i otvorenosti ka javnosti.

Preuzmite dokument