Poziv na reagovanje institucija Republike Srbije

Povodom izostanka reakcije državnih institucija u vezi sa istraživanjem BIRN-a o ispumpavanju vode iz kopa Tamnava, organizacije civilnog društva pozivaju na reagovanje institucija Republike Srbije.

Organizacije civilnog društva koje se bave nadzorom rada javnih institucija i mediji u Srbiji, dole potpisani, smatraju da je jedan od njihovih osnovnih zadataka da ukažu na situacije u kojima je javni interes povređen ili doveden u pitanje.

U slučaju tendera za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava, istraživačka mreža BIRN je ukazala na moguću povredu javnog interesa. Neprikosnoveno pravo građana je da budu tačno i pravovremeno informisani kako i na šta se troše pare iz javnog budžeta. Sredstva iz javnog budžeta moraju biti dodeljena i potrošena na način kojim se štiti javni interes i uzima u obzir dobrobit svih građana Srbije.

Pravo novinara da istražuju, postavljaju pitanja i kritički preispituju rad javnih zvaničnika je osnovna odlika demokratskog društva i slobodnog i nezavisnog novinarstva, kojem Srbija teži.

Izostajanje reakcije institucija koje su nadležne za borbu protiv korupcije i vladavinu prava je neprihvatljiva u demokratskom, odgovornom i otvorenom društvu. S druge strane napadi na novinare zato što obavljaju svoj posao, odnosno štite javni interes, je apsolutno nedopustivo i nedemokratsko ponašanje.

I zato upućujemo poziv institucijama da reaguju.

Mi dole potpisani zahtevamo da:

1. Republičko javno tužilaštvo inicira predistražni postupak i proveri sve navode BIRN-a;

2. REM posveti posebnu pažnju monitoringu nad nacionalnim emiterima i njihovom načinu izveštavanja o slučaju Kolubara, kao i da utvrdi da li su doprineli potpunoj, objektivnoj i nepristrasnoj informisanosti šire javnosti;

3. Agencija za borbu protiv korupcije utvrdi da li je u slučaju kojim se BIRN bavio došlo do narušavanja antikorupcijskog zakonodavstva i kršenja integriteta uzbunjivača, odnosno da Savet za borbu protiv korupcije kao savetodavno telo Vlade izradi izveštaj o slučaju sa preporukama.

4. RTS kao javni servis u vlasništvu građana omogući predstavnicima BIRN-a da iznesu navode iz svoje analize u emisiji dijaloškog tipa sa predstavnicima relevantnih državnih organa i stručne javnosti.

Mi dole potpisani pozivamo nadležne institucije da naše zahteve, koji su inače deo njihovih redovnih i obaveznih nadležnosti, sprovedu što pre i u skladu sa zakonom i o tome izveste javnost.

 

 

Preuzmite dokument