Šest meseci Vlade Srbije

Ispunjena samo polovina konkretnih planova iz ekspozea premijera

U prvih šest meseci rada Vlade, ostvarena je tek polovina konkretnih planova od ukupno 20 koje je premijer Aleksandar Vučić izneo u svom ekspozeu. Sedam planova realizovano je u prvih 100 dana rada Vlade dok su samo tri ispunjena u poslednja tri meseca, pokazala je analiza sajta Istinomer.

Istinomer ocenjuje da su od obeležavanja 100 dana rada Vlade, pa u naredna skoro tri meseca, od najavljenih zakona, usvojene samo izmene Zakona o državnim službenicima, rebalans budžeta i prateći zakoni kojima je predviđeno smanjenje plata od 10 odsto u javnom sektoru.

Istinomer podseća da je rebalans budžeta usvojen na samom isteku šest meseci rada Vlade, a da je premijer usvajanje rebalansa najavljivao za jun kao jedan od uslova za fiskalnu konsolidaciju.

Premijer je u svom ekspozeu naglasio: “Da bi program fiskalne konsolidacije dao efekte neophodno je da sa njegovom primenom počnemo što pre. Shodno tome, do kraja juna biće usvojen rebalans budžeta na osnovu definisanog programa fiskalne konsolidacije, a koji će obezbediti da konsolidovani fiskalni deficit u 2014. godini bude znatno manji od trenutnih procena. Bez fiskalne konsolidacije deficit bi ove godine bio čak 8%, što nikako ne smemo da dozvolimo. Sa takvim deficitom bili bismo najgori u Evropi.”

Iako je u ekspozeu bilo najavljeno, ni za šest meseci nisu usvojeni: Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o stranim ulaganjima; Zakon o javnim preduzećima; Zakon o privremenom usklađivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava, to jest platnim razredima; Zakon o registru korisnika javnih sredstava i njihovih zaposlenih i angažovanih lica; Zakon o osiguranju i Zakon o hipoteci. Postupak privatizacije “Dunav osiguranja” nije započet, kao ni priprema procesa privatizacije “Telekoma”. U ekspozeu je navedeno i da će tokom juna biti donet Zakon o zaštiti uzbunjivača, što nije učinjeno.

Premijer je u ekspozeu najavio usvajanje paketa od 13 reformskih zakona u roku od 100 dana, u tom roku usvojeno je samo pet (Zakon o radu, Zakon o privatizaciji, Zakon o stečaju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Najavljeno usvajanje tri medijska zakona (o javnom informisanju, elektronskim medijima i o javnim servisima) ostvareno je na samom isteku roka od 100 dana nove vlasti. Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana privatnim poslodavcima omogućene su poreske olakšice za svakog novozaposlenog, što je premijer najavljivao u ekspozeu.

U ekspozeu premijer nije kao odrednicu stavio šest meseci Vlade Srbije, osim što je istakao da će “svakih šest meseci svaki ministar morati da podnese izveštaj o svojim aktivnostima, dostignućima i neuspesima koje ćemo zajednički procenjivati.”